Βορείου Ηπείρου 73 26333 Πάτρα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κινησιοθεραπεία από το Πρότυπο Κέντρο Φυσικοθεραπείας ekinisis στην Πάτρα

 

Τι είναι η κινησιοθεραπεία;

 

 
 
Η κινησιοθεραπεία είναι μια πλήρης προσέγγιση αποκατάστασης προερχόμενη από την Σκανδιναβία, που σκοπό έχει τη βελτίωση της λειτουργικότητας του ασθενούς μέσω της ενεργής του συμμετοχής. Η κινησιοθεραπεία αποτελείται από ειδικές θεραπευτικές ασκήσεις, οι οποίες προσαρμόζονται στις ανάγκες του ασθενή.

Κάθε θεραπευτικό πρόγραμμα πρέπει πάντα να περιλαμβάνει και ένα σωστά δομημένο ασκησιολόγιο. Πολλές φορές όμως αυτό δεν συμβαίνει ή συμβαίνει με τρόπο τέτοιο που δημιουργεί προβλήματα στους ασθενείς. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα παρατηρείται μεγάλη αύξηση στον αριθμό των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες, χωρίς την απαραίτητη προσοχή με αποτέλεσμα την ύπαρξη συχνών τραυματισμών.

Τη λύση σε αυτό φαίνεται να δίνει η κινησιοθεραπεία, αφού δεν αποτελείται από “προκατασκευασμένα” πρωτόκολλα θεραπείας για συγκεκριμένα προβλήματα. Το πρόγραμμα ασκήσεων προσαρμόζεται στις ανάγκες του ασθενή και μεταβάλλεται συνεχώς καθώς ο ασθενής προοδεύει, κάτι που εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα του και φυσικά την ασφάλεια του ασθενή.

 
 
 
 
Πρότυπο Κέντρο Φυσικοθεραπείας ekinisis
 
Βορείου Ηπείρου 73
26333 Πάτρα
 
Τηλέφωνο: +302613025628
 
Share on Facebook
Tweet
Share On Google Plus
Share On LinkedIn
Share On Pinterest
Share by Email
 
 
 
 
 
 

Τι επιτυγχάνεται με την κινησιοθεραπεία;

 

 
 
Κάθε ασθενής, βάση της κλινικής αξιολόγησης που έχει προηγηθεί, τίθεται σε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα ασκήσεων, το οποίο έχει ως σκοπό την επίτευξη των ακόλουθων στόχων.
 
 
 
  • Μείωση / Διαχείριση του πόνου: Η σωστή άσκηση βοηθάει στην ανακούφιση των συμπτωμάτων και του πόνου, αλλά και στη μείωση της συχνότητας αυτών.

  • Βελτίωση λειτουργικότητας & αύξηση του εύρους κίνησης: Επιτυγχάνεται αύξηση του εύρους της κίνησης των αρθρώσεων και βελτίωση της ελαστικότητας των μαλακών μορίων (πχ. μύες). Επίσης, πραγματοποιούνται προσαρμογές στο μυϊκό και νευρικό σύστημα, που βελτιώνουν την ανταπόκριση του οργανισμού σε εξωτερικά ερεθίσματα.
 
 
 
 
 
  • Μυϊκή ενδυνάμωση & αντοχή: Επιπλέον, πραγματοποιείται και ενδυνάμωση των σταθεροποιών μυών, θωρακίζοντας με αυτό τον τρόπο το σώμα και αποτρέποντας μελλοντικούς τραυματισμούς.

  • Βελτίωση Ιδιοδεκτικότητας & Ισορροπίας: Πολύ σημαντικό ρόλο στην αποφυγή τραυματισμών έχουν τόσο η ιδιοδεκτικότητα, όσο και η ισορροπία. Για αυτό το λόγο κάθε θεραπευτικό πρόγραμμα ασκήσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει και ασκήσεις που συμβάλλουν στη βελτίωση αυτών.
 
 
 
 
 
Η κινησιοθεραπεία κρίνεται απαραίτητη σε ασθενείς με προβλήματα όπως μεσοσπονδυλίου δίσκου ή με σύνδρομα πρόσκρουσης ώμου κλπ. Στους ασθενείς με πρόβλημα κήλης, επιτυγχάνεται σταθερότητα στο επίπεδο του προβλήματος μέσω της ενεργοποίησης των εν τω βάθει μυών της περιοχής.
Όμως ταυτόχρονα με αυτό, βελτιώνονται:

  • το αναπνευστικό σύστημα,
  • το καρδιαγγειακό σύστημα,
  • το νευρικό σύστημα,
  • και ο μεταβολισμός.
 
 
 
 

Η ιστορία της κινησιοθεραπείας.

 

 
Η κινησιοθεραπεία αποτελεί μια πλήρη προσέγγιση αποκατάστασης, βασισμένη σε περισσότερα από 30 έτη κλινικής εμπειρίας και έρευνας.

Η προηγμένη κατανόηση του κινητικού ελέγχου, των μηχανισμών ανάνηψης και της φυσιολογίας της άσκησης, αποτέλεσαν τη βάση για την ανάπτυξη της κινησιοθεραπείας. Χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια ως ένας τρόπος αποκατάστασης ασθενών με προβλήματα μεσοσπονδύλιου δίσκου, αλλά και σε ασθενείς μετά από κάποιο χειρουργείο ή κάποιο τραυματισμό.

Για την κινησιοθεραπεία μπορεί να γίνεται χρήση οργάνων γυμναστικής, όμως αυτή δεν γίνεται με τον τρόπο που γνωρίζατε μέχρι τώρα. Κάθε ασθενής υποβάλλεται σε κάποιες μετρήσεις μυϊκής δύναμης, αντοχής κλπ. ώστε να δημιουργηθεί ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης. Έτσι, πραγματοποιούνται από τη μία μεριά ειδικές ασκήσεις, ενώ από την άλλη η διαβάθμιση στα βάρη και τις αντιστάσεις προσαρμόζεται στις ανάγκες του ασθενούς.

Το πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει ασκήσεις προθέρμανσης, αυτοκινητοποίησης των υποκινητικών αρθρώσεων, ιδιοδεκτικότητας, ενδυνάμωσης, βελτίωσης της αερόβιας ικανότητας, χαλάρωσης και διατάσεις των μυών. Στόχος της κινησιοθεραπείας είναι να εκπαιδεύσει τον ασθενή με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να διαχειριστεί το πρόβλημά του, μειώνοντας την ανάγκη για μακροχρόνια λήψη φαρμάκων και καθιστώντας τον ανεξάρτητο από άλλου είδους θεραπείες.